Ana içeriğe atla

Yatırımcı İlişkileri

İlkelerimiz

Anadolu Grubu’nda halka açık şirketlerimiz ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve diğer paydaşlar arasında düzenli, anlaşılır, doğru bilgilendirme yapma görevini, yatırımcı ilişkileri birimlerimiz üstleniyor. Gerek mevzuatta öngörülen çerçeve, gerekse yurtdışı en iyi uygulama örneklerine dayanarak tüm pay sahiplerimiz ile iletişimimizi sürdürüyor.

Yatırımcı İlişkileri birimlerimiz, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında, ayrıca kurumsal yönetim uygulamalarının şirket dinamikleri ile uygun olarak uygulanmasında öncü rol alıyor.

Yatırımcı ilişkilerinde temel uygulamalarımız şeffaflık, eşitlik ve proaktif davranmak ilkeleri üzerine geliştirildi.

PROAKTİFLİK
Mevcut ve potansiyel yatırımcılarla olan etkili, çift yönlü iletişim ve proaktif yaklaşımımız, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerimizin önemli bir bileşenidir. Yatırımcılardan alınan geribildirimler üst yönetimle paylaşılır ve şirketlerimizin iş planlarının ilgili noktalarına katkı sağlaması için imkan yaratılır.
ŞEFFAFLIK
Mevzuat çerçevesinde paylaşılması gereken bilgilerin yanı sıra, pay sahiplerinin şirket hakkında en iyi şekilde bilgilenmelerini teminen, zengin içerikli yıllık ve dönemsel faaliyet raporları, yatırımcı sunumları ve internet sitesi hazırlanmasına önem veriliyor.

Şirket stratejisinin en iyi şekilde anlatılmasını sağlamak amacıyla, şirketin üst yönetiminin mevcut ve potansiyel yatırımcılarla yıl içerisinde çeşitli ortamlarda bir araya getirilmesine özen gösteriliyor. Analist toplantıları, birebir toplantılar ve konferans/tanıtım turları ile şirketlere erişim ve şeffaflık önemli ölçüde artırılıyor.
EŞİTLİK
Bilgilendirme politikalarımızda da yer aldığı üzere, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara eşit davranılması ilkesi eksiksiz olarak uygulanıyor. Aynı içeriğe sahip olan bilgiler herkese doğru ve aynı anda ulaştırılıyor. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de, bu politikaya uygun olarak değerlendiriliyor ve kişiye özel açıklama yapılmasına hiçbir zaman izin verilmiyor.